RSS

Monthly Archives: March 2010

Όψεις «συνεργασίας» χριστιανών και μουσουλμάνων στην περίοδο της Επανάστασης

 • Η ΑΥΓΗ: 25/03/2010

ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗΣ Το 1822, όταν ο μικρασιατικής καταγωγής Κιουταχής εκστρατεύει στη δυτική Στερεά Ελλάδα, ο Αλβανός ανταγωνιστής του Ομέρ Βρυώνης, που διατηρούσε δεσμούς με χριστιανούς επαναστάτες οπλαρχηγούς, γράφει στον Γεώργιο Βαρνακιώτη: «Φίλε μου και πιστέ μου καπετάν Γεωργάκη, σου φιλώ τα μάτια. Και αυτού έρχεται ο χαλτούπης [χαλντούπης = υποτιμητική ονομασία που χρησιμοποιούσαν οι Αλβανοί για τους μικρασιάτες Οθωμανούς όπως ο Κιουταχής] και κοιτάξτε να μη με εντροπιάσετε, αλλά να τον κτυπήσετε, όσο και αν ημπορείτε. Αλλέως μη κάμετε, χαράμι να σας γένη!

 • Του Παναγιώτη Στάθη

Για την παραδοσιακή εθνική ιστοριογραφία, η επανάσταση του 1821 συνιστά την κατάληξη δύο αδιάκοπα αντιπαρατιθέμενων εθνών: των κατακτητών Τούρκων και των σκλαβωμένων Ελλήνων. Καθώς όμως ο κύριος ταυτοτικός προσδιορισμός στην οθωμανική περίοδο ήταν θρησκευτικός, η εθνική ιστοριογραφία διολισθαίνει σε μια εθνική τυπολογία, όπου οι χριστιανοί των ελλαδικών περιοχών είναι Έλληνες και, αντιστοίχως, οι μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι. Παράλληλα, η εθνική ιδεολογία καθιστά το έθνος μια οντότητα αχρονική και ανιστορική, χωρίς σημαντικές αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου και χωρίς ανταγωνιστικές κοινωνικές ή εθνοτικές ταυτότητες που να διαμφισβητούν την πρωταρχικότητα αφοσίωσης στο έθνος. Για την εθνική ιστοριογραφία, οι όποιες σχέσεις ή συνεργασίες χριστιανών με μουσουλμάνους, κατά τη διάρκεια της επανάστασης, είτε εξοβελίζονται ως προδοσίες είτε εκλαμβάνονται ως τεχνάσματα των Ελλήνων για να ξεγελάσουν τους Τούρκους.

Ωστόσο, η δυνατότητα ακριβώς αυτών των συνεργασιών υποδεικνύει ότι η μετάβαση από τις παραδοσιακές προεπαναστατικές ταυτότητες στην εθνική δεν ήταν ούτε αυτονόητη ούτε αυτόματη, χωρίς δηλαδή επαναπροσδιορισμούς που συντάραζαν συθέμελα τον ιδεολογικό κόσμο των κοινωνικών υποκειμένων. Στον παραδοσιακό οθωμανικό κόσμο είχαν διαμορφωθεί ιδεολογικά μορφώματα που νομιμοποιούσαν την υποταγή των χριστιανών, είχαν όμως, παράλληλα, διαμορφωθεί κοινωνικές ιεραρχίες ή σχέσεις που έτεμναν κάθετα την οριζόντια διαστρωμάτωση μουσουλμάνων-χριστιανών: λ.χ. ο χώρος των επαγγελματιών ενόπλων χαρακτηριζόταν από έντονη κοινωνική κινητικότητα και μεικτή θρησκευτική δομή, μολονότι η κινητικότητα αυτή είχε περιορισμένα όρια για τους χριστιανούς. Παραδοσιακές προσλήψεις της κοινωνικής οργάνωσης και διαθρησκευτικοί δεσμοί μπορούσαν να ανακληθούν, κάθε φορά που η επανάσταση έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα ή τις ζωτικές ανάγκες κοινωνικών ομάδων ή ατόμων.

Η πιο γνωστή περίπτωση συνεργασίας μουσουλμάνων-χριστιανών είναι η λεγόμενη ελληνοαλβανική συμμαχία του 1821, που επικυρώνεται με έγγραφο της 1ης Σεπτεμβρίου 1821(1) και συνιστά την κατάληξη εξελίξεων που ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 1820, όταν ξέσπασε η από καιρό σοβούσα κρίση μεταξύ Αλή πασά και σουλτάνου. Ισχυρά σουλτανικά στρατεύματα εκστράτευσαν εναντίον του ανυπάκουου στην Πύλη και ημιαυτόνομου Αλή, ενώ οι εντεταλμένοι για την άμυνα σε διάφορα σημεία του πασαλικιού, χριστιανοί και μουσουλμάνοι οπλαρχηγοί του Αλή, μπροστά στις υπέρτερες σουλτανικές δυνάμεις, «προσκύνησαν», αφήνοντας τα σουλτανικά στρατεύματα να περάσουν ελεύθερα, και οι περισσότεροι πέρασαν στο σουλτανικό στρατόπεδο με αντάλλαγμα τη διατήρηση αρματολικιών και διοικητικών θέσεων. Ανάμεσά τους, ήταν γνωστοί αρματολοί, όπως οι Λαζαίοι, Βλαχαβαίοι, Καρατάσος, Μπακόλας, Στορνάρης, Ανδρούτσος, ακόμη και οι γιοι του Αλή πασά. Έτσι, οι σουλτανικοί φτάνουν εύκολα στα Γιάννενα και αρχίζουν να πολιορκούν τον Αλή. Παράλληλα, καλούν όσους είχε εκδιώξει ο Αλής από τις περιοχές τους (όπως οι Σουλιώτες) να επιστρέψουν και να ενισχύσουν τις σουλτανικές δυνάμεις, με αντάλλαγμα την επανεγκατάσταση στα χωριά τους.

 • Οι Σουλιώτες

Τον Σεπτέμβριο του 1820, ο Αλή πασάς έχει μείνει σχεδόν μόνος στα Γιάννενα και οι μέρες του δείχνουν μετρημένες. Ωστόσο, η απρόσμενη αντοχή του στην πολιορκία και οι διογκούμενες δυσαρέσκειες πολλών οπλαρχηγών του σουλτανικού στρατοπέδου, εξαιτίας της αθέτησης των σουλτανικών υποσχέσεων για απονομή αξιωμάτων, αλλάζουν τη ροή των πραγμάτων. Οι Σουλιώτες, βλέποντας ότι οι σουλτανικοί αποφεύγουν να τους δώσουν το Σούλι, προσχωρούν στον Αλή πασά, με αντάλλαγμα το Σούλι. Στον Αλή πασά επιστρέφουν και αρκετοί μουσουλμάνοι Αλβανοί αγάδες, πρώην οπλαρχηγοί του Αλή, που είχαν προσχωρήσει στους σουλτανικούς και δυσαρεστήθηκαν από τη βαθμιαία υποβάθμισή τους στο σουλτανικό στρατόπεδο. Από τον Ιανουάριο του 1821, Σουλιώτες και Αλβανοί αγάδες δρουν από κοινού εναντίον των σουλτανικών στρατευμάτων και καταφέρνουν, μέχρι το καλοκαίρι του 1821, να ελέγξουν μεγάλο τμήμα της Ηπείρου. Παράλληλα, την άνοιξη ξεκινά η επανάσταση στην Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά, ταραχές και ανταρσίες ξεσπούν στην Αλβανία και διογκώνεται η δυσαρέσκεια των αγροτικών πληθυσμών της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, εξαιτίας της κρίσης που επιφέρει η πολεμική σύγκρουση Αλή-σουλτάνου στην περιοχή τους (αναγκαστική φορολόγηση για τη σίτιση των στρατευμάτων και συνεχείς λεηλασίες). Οι εξελίξεις μοιάζουν να γέρνουν προς την πλευρά του Αλή πασά. Οι χριστιανοί αρματολοί των δυτικοελλαδικών περιοχών, πιεζόμενοι από βορρά, νότο και από τους πληθυσμούς των αρματολικιών τους, αλλάζουν στάση και σχεδόν ταυτόχρονα προσχωρούν στην ελληνική επανάσταση και συνάπτουν την προαναφερόμενη συμμαχία με τους Σουλιώτες και τους Αλβανούς αγάδες το καλοκαίρι του 1821. Στο κείμενο της συνθήκης, που έχει διακηρυγμένο σκοπό τη σωτηρία του Αλή πασά και «του εαυτού» τους, υπάρχουν δύο ρήτρες που ξεφεύγουν από το πνεύμα υποταγής στον Αλή: 1. Αν ο Αλή πασάς, όταν σωθεί, προσπαθήσει να βλάψει κάποιον από τους συμμάχους, όλοι οι σύμμαχοι οφείλουν να αντισταθούν. 2. Όσα τσιφλίκια είχε πάρει ο Αλής με τη βία, να απελευθερωθούν και να φορολογούνται ως ελεύθερα χωριά και όχι ως τσιφλίκια.

Η συνθήκη υπαγορεύεται από τις στρατηγικές διατήρησης των κεκτημένων συμφερόντων των παραδοσιακών επαγγελματιών ενόπλων και δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς της επανάστασης, μολονότι για λόγους τακτικής επιδοκιμάζεται από τις επαναστατικές αρχές. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1821 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Αιτωλική του Μεσολογγίου το ακόλουθο δημοτικό τραγούδι, που αναφέρεται στους μουσουλμάνους Αλβανούς της συμμαχίας:

«Aγάδες της Aλβανιτιάς του Λιουμ Tεπελένας

και σεις από τα άντικρυς χωρία της Δερβένας

η φήμη σας ονόμασε πύργους εμπιστοσύνης

γνήσια τέκνα της τιμής και της ευγνωμοσύνης».(2)

Επακόλουθο, ώς ένα βαθμό, αυτής της συμμαχίας είναι η χωριστή συνθήκη αποχώρησης που συνάπτουν οι έγκλειστοι στην πολιορκημένη Τριπολιτσά μουσουλμάνοι Αλβανοί με τους Έλληνες πολιορκητές. Οι Αλβανοί της Τριπολιτσάς είχαν συγγενικούς και άλλους δεσμούς με τους Αλβανούς αγάδες της προαναφερόμενης συμμαχίας. Οι Αλβανοί αγάδες που υπέγραψαν τη συμμαχία της 1ης Σεπτεμβρίου, μαθαίνοντας τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Τριπολιτσά, ζήτησαν από τους χριστιανούς συμμάχους τους να μεσολαβήσουν για τον απεγκλωβισμό των εγκλείστων Αλβανών. Έτσι, εστάλησαν στην Τριπολιτσά οι προεστοί της Αιτωλοακαρνανίας, Χρηστάκης Στάικος και Δημήτρης Καραπάνος. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις, κατέστη δυνατή στις 18 Σεπτεμβρίου 1821 συμφωνία μεταξύ των πολιορκημένων Αλβανών και των πολιορκούντων Ελλήνων, να αποχωρήσουν οι πρώτοι με τα όπλα τους και την κινητή περιουσία τους στην Ήπειρο και να μην ξαναπολεμήσουν κατά των Ελλήνων. Ο Κολοκοτρώνης, σε επιστολή του της 21/9/1821 προς τους Υδραίους προκρίτους, ανακοινώνει τη συμφωνία: «ήδη εποιήσαμεν συνθήκας μετά των Αλβανιτών και τοις εδώσαμεν την άφεσιν ανεπηρέαστον της εξόδου των διά την Ρούμελην προς τον Αλή πασάν, ποιήσαντες συμφωνίαν και συμμαχίαν μετ’ αυτών εν όσω ζη ο Αλή πασάς και είναι μεθ’ ημών, να είναι και αυτοί σύμμαχοι αχώριστοι […] Και αφού συν Θεώ απαλλαγώμεν των Αλβανιτών ελπίζομεν εντός ολίγου την καταστροφήν των εγχωρίων».(3) Έτσι, κατά την άλωση (23/9), σε εφαρμογή της συμφωνίας, οι Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας προστάτεψαν τους 2.000 περίπου Αλβανούς και τους συνόδεψαν μέχρι το Αίγιο.

Το φθινόπωρο του 1821, κατά την εκλογή αντιπροσώπων για την Α’ εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, οι Αλβανοί αγάδες ορίζουν τους μουσουλμάνους Tαχήρ Aμπάζη και Zατόμπεη Bασιάρη. Αυτοί, περνώντας από την Αιτωλοακαρνανία, βλέπουν ότι οι χριστιανοί έχουν βεβηλώσει τα τζαμιά και κακοποιήσει τις μουσουλμάνες γυναίκες και έχουν εξεγερθεί εναντίον όλων των μουσουλμάνων αδιακρίτως. Οι Αμπάζης και Βασιάρης επιστρέφουν στην Ήπειρο, την ώρα που ο Αλή πασάς, εξουθενωμένος από τη μακρά πολιορκία, δείχνει πλέον να μην αντέχει. Ο παλαιός Αλβανός σύντροφός τους, Ομέρ Βρυώνης, ως εκπρόσωπος του σουλτανικού στρατοπέδου, διαπραγματεύεται με ελκυστικές προτάσεις την επιστροφή τους στην οθωμανική νομιμότητα. Τον Δεκέμβριο του 1821, οι αγάδες, εκτιμώντας ότι πλέον η πλάστιγγα γέρνει στην πλευρά της Πύλης, αποσύρονται από τη συμμαχία. Το 1822, τα σουλτανικά στρατεύματα θα κυριεύσουν τα Γιάννενα και το Σούλι, ενώ το φθινόπωρο του 1822 θα καταλάβουν ολόκληρη τη δυτική Στερεά και θα πολιορκήσουν το Μεσολόγγι. Πολλοί χριστιανοί αρματολοί της δυτικής Ελλάδας αναγκάζονται να προσκυνήσουν, ενώ ορισμένοι, όπως οι Μπακόλας, Κουτελίδας, Βαρνακιώτης, θα παραμείνουν στην οθωμανική πλευρά σε όλη τη διάρκεια της επανάστασης.

Οι Σουλιώτες, πρόσφυγες και πάλι, αναγκάζονται να συστρατευτούν στην ελληνική επανάσταση και βαθμιαία να ταυτιστούν με την εθνική ιδεολογία. Εάν το 1822 ο διαφωτιστής Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης τους χαρακτηρίζει ακόμη «Αλβανούς – φιλοχρήματους δηλονότι και ανίδεους του κόσμου»,(4) το 1828 ο δερβέναγας Κραβάρων, Αχμέτ Νεπρεβίστα, γράφει στον Κίτσο Τζαβέλα: «Και δια τόπον ελληνικόν όπου τον λέγεις, εδώ τόπος είμαι εγώ και νισαλά θέλεις με γνωρίσης ογλίγωρα. Μωρέ Κίτζο εγώ σε ηξεύρω Αρβανίτην ωσάν εμένα, εσύ πού στον διάβολο τα έμαθες αυτά τα ελληνικά και εγώ δεν το ξεύρω».(5)

Η παραπάνω συμμαχία εγγράφεται σε ατομικές στρατηγικές των μελών της για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της κοινωνικής τους θέσης. Εγγράφεται επίσης σε παραδοσιακούς δεσμούς μεταξύ αλβανόφωνων χριστιανών και μουσουλμάνων ή μεταξύ επαγγελματιών ενόπλων, που, ώς ένα βαθμό, διατηρήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της επανάστασης. Η συμμαχία διευκολύνθηκε επίσης από την ύπαρξη μιας ιδιαίτερης αλβανικής πολιτισμικής ταυτότητας, που επέτρεπε στους μεν μουσουλμάνους Αλβανούς να μην ταυτίζονται με τους Τούρκους, στους δε Έλληνες να διαφοροποιούν τους Αλβανούς από τους Τούρκους, επικαλούμενοι πολιτισμικές συγγένειες με τους Αλβανούς. Στο σύμπλεγμα αυτών των παραγόντων μπορεί να αποδοθεί το ότι η πλειονότητα των μουσουλμάνων που πήραν μέρος στην επανάσταση στο πλευρό των Ελλήνων ήταν Αλβανοί. Ανάλογα ερμηνεύονται και περιπτώσεις χριστιανών που πολέμησαν στις γραμμές των οθωμανικών στρατευμάτων, ακόμη και στο τέλος της επανάστασης: το 1828 ο Δ. Υψηλάντης επιτέθηκε στο χωριό Στεβενίκος της Βοιωτίας «το οποίον εφυλάττετο από εκατόν δέκα Τούρκους [= μουσουλμάνους] και τριάκοντα υπομισθίους Έλληνας, αρχηγός των οποίων ήτον Ιωάννης τις Ζεληνιώτης· τούτους άπαντας, ορμήσαντες οι Έλληνες εις τα οχυρώματα, εκυρίευσαν μετά δέκα λεπτών πεισματώδη μάχην, φονεύσαντες εξ αυτών τεσσαράκοντα τρεις».6

Στο ίδιο πλαίσιο μπορούν επίσης να ενταχθούν τα παρακάτω, από μια πλειάδα παρόμοιων, περιστατικά: Το 1822, όταν ο μικρασιατικής καταγωγής Κιουταχής εκστρατεύει στη δυτική Στερεά Ελλάδα, ο Αλβανός ανταγωνιστής του Ομέρ Βρυώνης, που διατηρούσε δεσμούς με χριστιανούς επαναστάτες οπλαρχηγούς, γράφει στον Γεώργιο Βαρνακιώτη: «Φίλε μου και πιστέ μου καπετάν Γεωργάκη, σου φιλώ τα μάτια. Και αυτού έρχεται ο χαλτούπης [χαλντούπης = υποτιμητική ονομασία που χρησιμοποιούσαν οι Αλβανοί για τους μικρασιάτες Οθωμανούς όπως ο Κιουταχής] και κοιτάξτε να μη με εντροπιάσετε, αλλά να τον κτυπήσετε, όσο και αν ημπορείτε. Αλλέως μη κάμετε, χαράμι να σας γένη! Ειπέ και του Ανδρέα [= Ανδρέα Ίσκου, ισχυρού οπλαρχηγού της επαρχίας Βάλτου] τα χαιρετήματα, και να μη δώση το ντουφέκι εις τον φίλον! [ειρωνική αναφορά στον Κιουταχή] από το κοντάκι ακάπνιγον, αλλ’ από τον γλούπον [= στόμιο του όπλου] καπνισμένον».(7)

Το 1828 ο Γ. Δυοβουνιώτης προσπάθησε να πείσει τους Αλβανούς υπερασπιστές του Διστόμου να του παραδώσουν το χωριό, λέγοντας τα εξής: «Επειδή και είσθαι Αλβανοί και με το να έχωμεν μαζύ σας παντοτεινήν σχέσιν, και φιλίαν, σας συμβουλεύω ν’ αφήσετε το Δίστομον και υπάγετε εις την Λαμίαν, πριν έλθη ο Στρατάρχης [= Δ. Υψηλάντης] με το πολύ στράτευμα· διότι τότε και να παραδοθήτε, μέλλετε να χάση τουλάχιστον τα όπλα, τώρα όμως σας αφήνω ελευθέρους να λάβετε όλα σας τα πράγματα […]». Πεισθέντες τελικά οι Αλβανοί αποχώρησαν.(8)

Όλα τούτα δεν αναιρούν φυσικά το γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι Αλβανοί στην επανάσταση συντάχθηκαν κατά βάση με την Πύλη, καθώς η κύρια ταυτοτική διάκριση στον οθωμανικό κόσμο ήταν θρησκευτική και συνακόλουθα το θρήσκευμα ήταν βασικός, όχι όμως αποκλειστικός, παράγοντας της κοινωνικής ιεράρχησης. Υποδεικνύουν επίσης ρωγμές που υπήρχαν σε αυτό το παραδοσιακό πλαίσιο, αλλά και ρωγμές που επέφερε βαθμιαία η έλευση των νεωτερικών ιδεών.

* Ο Παναγιώτης Στάθης είναι ιστορικός

1. Για την ελληνοαλβανική συμμαχία βλ. αναλυτικά Βάσω Ψιμούλη, Μάρκος Μπότσαρης, Αθήνα 2010, 24-60· Μανόλης Φανουράκης, «Η ‘ελληνοαλβανική συμμαχία’ του 1821», Δοκιμές, 8 (φθινόπωρο 1999), 127-156. Για τις δύο σωζόμενες εκδοχές του εγγράφου, με μικροδιαφορές ανάλογα με τον αποδέκτη, βλ. Εμμ. Πρωτοψάλτης (επιμ.), Ιστορικόν Αρχείον Αλ. Μαυροκορδάτου, Αθήνα 1963, τχ. 1, 61-63 και Νεόφυτος Φυσεντζίδης, Ανέκδοτοι αυτόγραφοι επιστολαί των επισημοτέρων ελλήνων οπλαρχηγών, Αλεξάνδρεια 1893, 93-94

2 Αικατερίνη Κουμαριανού (επιμ.), Ο Τύπος στον Αγώνα, Αθήνα 1971, τ. Α’, 21

3. Διονύσιος Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, τ. 3, Αθήνα 1957, 302

4. Εμμ. Πρωτοψάλτης, ό.π., 216

5. Βάσω Ψιμούλη, Σούλι και Σουλιώτες, Αθήνα, Εστία, (2)2005, 471

6. Χριστόφορος Περραιβός, Πολεμικά Απομνημονεύματα, Αθήνα 1836, τ. Β’, 171

7. Γεώργιος Γαζής, Λεξικόν της επαναστάσεως και άλλα έργα, Ιωάννινα 1971, 27-28

8. Χριστόφορος Περραιβός, ό.π., 172

 
Leave a comment

Posted by on March 25, 2010 in 25 Μαρτίου 1821

 

Νίκος Σβορώνος: Για την επανάσταση του 1821

Η ΑΥΓΗ: 25/03/2010

  ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ

  Του Νίκου Σβορώνου

  * Το κείμενο αυτό πρωτοδημοσιεύθηκε στα γαλλικά στο περιοδικό L’autre Grece, 10, Απρίλιος 1973, με τον τίτλο “La guerre de l’Independance”. Αναδημοσιεύθηκε στα ελληνικά, στο φυλλάδιο του Μορφωτικού Κέντρου Παρισιού με τον τίτλο “Η επανάσταση του 1821”, στις 25 Μαρτίου 1975, και στην εφημερίδα Αυγή, στις 25 Μαρτίου 1976. Αργότερα συμπεριελήφθη στα Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας (εκδ. Θεμέλιο).

  • Η προετοιμασία της εξέγερσης

  Ορισμένες ομάδες Ελλήνων, ακολουθώντας το παράδειγμα των μυστικών οργανώσεων της Δυτικής Ευρώπης και σε επαφή με τις στοές των μασόνων, άρχισαν να σχηματίζουν παρόμοια κινήματα με προοπτική την ετοιμασία της εθνικής εξέγερσης. Ο Ρήγας Φεραίος (1757-1798) είχε ανοίξει τον δρόμο, έχοντας κέντρο την πλούσια παροικία της Βιέννης διέδιδε την ιδέα της δημιουργίας μιας βαλκανικής δημοκρατίας με την αρχηγία των Ελλήνων Καταστρώνει το σχέδιο της Μεγάλης Χάρτας της Δημοκρατίας, που ονειρευόταν και επεξεργάζεται την Πολιτική Διοίκηση, την εμπνευσμένη από το γαλλικό σύνταγμα του 1793. Ο Ρήγας παραδόθηκε στους Τούρκους από τις αυστριακές αρχές και εκτελέστηκε στη φυλακή του Βελιγραδίου μαζί με μερικούς απ’ τους συντρόφους του.

  Αλλά το κίνημα συνεχίζεται. Άλλες οργανώσεις, που δημιουργήθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα, προεκτείνουν το έργο του: Το “Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον”, που ιδρύθηκε το 1809 στο Παρίσι, και η “Εταιρεία των Φιλομούσων”, που ιδρύθηκε το 1812 στην Αθήνα, κι ύστερα η “Φιλική Εταιρεία”, η πιο σημαντική μυστική οργάνωση, ιδρυμένη στην Οδησσό το 1814, αυτή που έμελλε να οργανώσει γύρω της όλες τις δυνάμεις του έθνους και να αρχίσει την επανάσταση. Παρά τις διαφορετικές αποχρώσεις, ακόμα και τις αντιθέσεις που μπορεί κανείς να παρατηρήσει γενικά ανάμεσα σ’ αυτές τις οργανώσεις και ειδικά στο εσωτερικό της καθεμιάς, ωστόσο παρουσιάζουν ένα κοινό βασικά χαρακτήρα. Εκείνοι που παίρνουν την πρωτοβουλία για την ίδρυσή τους είναι οι έμποροι και οι προοδευτικοί διανοούμενοι. Όλες αυτές οι οργανώσεις θεωρούν αξεχώριστα το ιδανικό του φιλελευθερισμού και το ιδανικό της εθνικής ανεξαρτησίας. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ ούτε για την επίσημη ιδεολογία της Εκκλησίας ούτε των Φαναριωτών σαν κοινωνικής ομάδας ούτε και των προκρίτων των επαρχιών.

  Η Εκκλησία, που στην αρχή είναι δύσπιστη, αργότερα παίρνει μια στάση καθαρά εχθρική απέναντι στις ιδέες που προπαγανδίζουν την εξέγερση κι απέναντι στην ίδια τη φιλοσοφία όπου βασίζονται αυτές οι ιδέες??? τέλος, εγκαταλείπει την παλιά της ανεκτικότητα. Καταδίκες και αναθεματισμοί των καινούριων ιδεών και καταδίωξη των οπαδών τους διαδέχονται η μία την άλλη από την αρχή του 18ου αιώνα. Καταδικάζεται η φιλοσοφία του Μαλεμπράνς, η σκέψη του Βολταίρου, οι μασόνοι και οι Γάλλοι “άθεοι”, κι ακόμα καταδικάζεται κάθε κίνημα εχθρικό προς τις τουρκικές αρχές, που ανακηρύσσονται “νόμιμες”. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πρόκριτοι των επαρχιών συμμετέχουν στην καταδίωξη των κλεφτών, κυρίως μετά την εξέγερση της Πελοποννήσου στα 1770, που καταστέλλεται με αγριότητα. Παρ’ όλα αυτά, η επαναστατική επίλυση του εθνικού προβλήματος κέρδιζε συνεχώς έδαφος και προσεταιριζόταν ολοένα και πλατύτερα στρώματα του πληθυσμού. Εδώ αναμφίβολα μπορεί κανείς να δει τη σημασία που είχαν οι συντονισμένες ενέργειες της Εταιρείας. Ιδρυμένη από μεσαίους εμπόρους, δεν απευθυνόταν αρχικά παρά σε φιλελεύθερους διανοούμενους εμπόρους και επιχειρηματίες, στους πιο γνωστούς κλέφτες, σε τεχνίτες και σε πιο λαϊκά στρώματα. Μόνο γύρω στο 1819, όταν φάνηκε πως η επανάσταση ήταν αναπόφευκτη και επικείμενη, η Εταιρεία ανοίχτηκε σε ανθρώπους που ανήκαν σε άρχουσες ομάδες, τους Φαναριώτες, τους προεστούς, τους ιερωμένους. Μ’ όλο που μας λείπει ακόμα μια σοβαρή μελέτη για την κοινωνική σύνθεση της Εταιρείας και για τις πολιτικές και κοινωνικές τάσεις που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό της, ωστόσο μερικές ενδείξεις μάς επιτρέπουν να διακρίνουμε τους διάφορους αλληλοσυγκρουόμενους προσανατολισμούς: αστικός φιλελευθερισμός, δημοκρατικό ή επαναστατικό πνεύμα, ιδιαίτερα ανάμεσα στους διανοούμενους, ολιγαρχικές τάσεις, μια στρατηγική που εκθειάζει την άμεση ένοπλη δράση, μια δεύτερη στρατηγική αναμονής, που τονίζει την αναγκαιότητα μορφωτικής και πολιτικής προετοιμασίας και τα εχέγγυα της υποστήριξης από ξένες δυνάμεις.

  Ως προς το τελευταίο αυτό σημείο, φαίνεται πως οι κυριότερες τάσεις (φιλορωσική, φιλογαλλική, φιλοαγγλική), οι οποίες εκδηλώθηκαν τελείως κατά την επανάσταση και κατά τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους, προϋπήρχαν κιόλας. Όλες αυτές οι τάσεις αντιστοιχούν πραγματικά στις διάφορες ομάδες που συναποτελούν την ελληνική αστική τάξη της εποχής, καθώς κάθε ομάδα τη στιγμή της γέννησής της συνδέεται με τη μια ή την άλλη δύναμη που εμπορευόταν στην Ανατολή. Γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της τάξης των εμπόρων είναι ότι, όπως είδαμε, δημιουργήθηκε χάρη στην οικονομική δραστηριότητα αυτών των εθνών και ότι δεν μπορούσε ν’ απελευθερωθεί απ’ τ’ εμπόδια που της έβαζαν οι Τούρκοι, παρά αν δεχόταν την προστασία της μιας ή της άλλης απ’ αυτές τις δυνάμεις.

  Απ’ την άλλη πλευρά, η τεράστια κατάτμηση και οι μεγάλες οικονομικές αποστάσεις ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία αυτής της εμπορικής τάξης, οι διαφορετικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε η καθεμιά τους, ευνοούσαν την ποικιλομορφία της πολιτικής και κοινωνικής ιδεολογίας τους. Το μεγαλύτερο τμήμα εκείνης που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μεγαλοαστική τάξη, ήταν εγκατεστημένο στο εξωτερικό. Μόνο η μεσαία εμπορική τάξη και οι εξαρτημένοι απ’ αυτήν μικρέμποροι παρέμειναν μέσα στη χώρα και υπέμεναν την άμεση καταπίεση της τουρκικής κατοχής και τις συνέπειές της. Είναι, λοιπόν, φυσικό να συναντά κανείς μέσα σ’ αυτή την τελευταία ομάδα ένα πιο ριζοσπαστικό πνεύμα. Ένας μεγάλος αριθμός απ’ τους πιο μετριοπαθείς σημαντικούς εμπόρους, επιτρέπουν ένα συμβιβασμό, μια συμφωνία ανάμεσα σ’ εκείνους και στις συντηρητικές ομάδες των προυχόντων. Άλλωστε, η ελπίδα μιας υποστήριξης απ’ τη Ρωσία, μια δύναμη φεουδαρχική, ιδρυτικό μέλος της Ιεράς Συμμαχίας, υποστήριξη που την είχαν έντεχνα διαδώσει οι αρχηγοί της Εταιρείας, διευκόλυνε αυτή τη συμφωνία. Αξίζει να σημειώσουμε πως στα 1820 επικεφαλής της Εταιρείας βρισκόταν ο υπασπιστής του Τσάρου Αλέξαντρος Υψηλάντης και πως από το 1819 αξιόλογος αριθμός από προεστούς και Φαναριώτες είχαν γίνει μέλη της.

  Η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν ένα απομονωμένο φαινόμενο. Στα 1820 είχαν ξεσπάσει στην Ευρώπη και στη Νότιο Αμερική και άλλα επαναστατικά κινήματα εθνικοαπελευθερωτικού χαρακτήρα. Στη Νότιο Αμερική, οι αποικίες της Ισπανίας εξεγέρθηκαν. Οι λαοί του Πεδεμοντίου, της Νάπολης και της Ισπανίας είχαν ξεσηκωθεί ενάντια στον απολυταρχισμό. Όλα αυτά τα κινήματα κλόνιζαν σοβαρά τις αρχές της νομιμοφροσύνης και της ισορροπίας στην Ευρώπη, που τις είχε επιβάλει το συνέδριο της Βιέννης στα 1815 και που η Ιερή Συμμαχία (Αυστρία, Ρωσία, Πρωσία), ακολουθημένη απ’ την Αγγλία και τη Γαλλία, εννοούσε να διασφαλίσει. Σύμφωνες μεταξύ τους, σ’ αυτό το σημείο, οι δυνάμεις αυτές κατάφεραν να καταπνίξουν πολύ γρήγορα τα φιλελεύθερα επαναστατικά κινήματα στη Δυτική Ευρώπη. Αποδοκίμασαν, εννοείται, και την Ελληνική Επανάσταση, που τη συνέχεαν με τα κινήματα αυτά. Αλλά η αμοιβαία δυσπιστία τους και οι βαθιές τους ασυμφωνίες, κυρίως στο Ανατολικό Ζήτημα ανάμεσα στη Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία, δεν διευκόλυναν μια συνεννόηση για τη γραμμή που έπρεπε να ακολουθήσουν στην αντιμετώπιση της ελληνικής υπόθεσης.

  Το ζήτημα περιπλεκόταν ακόμα πιο πολύ από τον ειδικό και πολύπλοκο χαρακτήρα του ελληνικού κινήματος. Βέβαια, ήταν ένα κίνημα εθνικό??? αλλά και κίνημα ενός χριστιανικού λαού ενάντια στον μουσουλμάνο κατακτητή που δεν ήταν εύκολο να θεωρηθεί νόμιμος. Τέλος, ήταν κίνημα ενός λαού που σ’ εκείνη τη ρομαντική εποχή και μόνο το άκουσμα του ονόματός του είχε τόση δύναμη υποβλητική που ξεσήκωσε ομόφωνη την παγκόσμια κοινή γνώμη, και οι κυβερνήσεις, ακόμα και οι πιο απολυταρχικές, έπρεπε να τη λογαριάζουν. Οι φιλελεύθεροι όλων των χωρών, εκείνοι που πρώτοι ξεσήκωσαν αυτό το φιλελληνικό ρεύμα, προβάλλουν κυρίως τον εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα του κινήματος. Ο αγώνας για τους Έλληνες ήταν και δικός τους αγώνας. Μιά αντεπίθεση αυτή τη φορά στις αντιδραστικές δυνάμεις που είχαν καταστείλει τα ευρωπαϊκά απελευθερωτικά κινήματα. Οι άνθρωποι των γραμμάτων πάλι ονειρεύονταν την ανάσταση της κλασικής Ελλάδας, ενώ οι συντηρητικοί και οι βασιλόφρονες, που βλέπανε πίσω απ’ την ελληνική εξέγερση τις ραδιουργίες των φιλελευθέρων, απέφευγαν αρχικά να πάρουν τη θέση ή παρέμεναν εχθρικοί. Τελικά όμως, η ελληνική υπόθεση κέρδισε ένα μεγάλο τμήμα τους, προτάσσοντας τον χριστιανικό χαρακτήρα του κινήματος, χωρίς ωστόσο και να εγκαταλείψουν την πολεμική τους ενάντια στους φιλελεύθερους. Έτσι, η ελληνική υπόθεση αποτελούσε ένα θέμα εσωτερικής διαμάχης σε κάθε χώρα ανάμεσα στις ανταγωνιζόμενες δυνάμεις της Ευρώπης.

   

  Ο γαλλικός φιλελληνικός Τύπος κατά τη διάρκεια της επανάστασης

  • Η ΑΥΓΗ: 25/03/2010

  • Της Μάρθας ΠΥΛΙΑ

  Ο φιλελληνικός Τύπος την εποχή του αγώνα έπαιξε σημαντικό ρόλο για την νομιμοποίηση και την επιτυχία της επανάστασης καθώς στο εξωτερικό διεύρυνε ολοένα και περισσότερο την αποδοχή της κοινής γνώμης, ενώ στα πεδία των επαναστατικών κινήσεων ενθάρρυνε και εμψύχωνε τους αγωνιστές.

  «Το γεγονός ότι ο ελληνικός Αγώνας», παρατηρεί η Αικατερίνη Κουμαριανού, «αντιμετωπίστηκε στην αρχή, αλλά και για ικανό χρονικό διάστημα ως κίνημα ανατρεπτικό εναντίον της νόμιμης εξουσίας του Σουλτάνου, επέβαλε την έκδοση εφημερίδων οι οποίες θα είχαν βασική επιδίωξη την υπεράσπιση των εθνικών διεκδικήσεων και επίσης την διαφώτιση της ξένης κοινής γνώμης για το δίκαιο του ξεσηκωμού».

  Με το ξέσπασμα της επανάστασης, τόση μεγάλη ήταν η ανάγκη για πληροφόρηση και προπαγάνδα που ανάμεσα στις πρώτες ελληνικές εφημερίδες υπήρχαν χειρόγραφες. Τότε εκδόθηκε και η πρώτη έντυπη ελληνική εφημερίδα στην Καλαμάτα η «Σάλπιγξ Ελληνική» επειδή όπως ανέφερε η «Ανακήρυξη» για την προσεχή έκδοσή της, «το γένος όλον αγωνιζόμενον τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα θέλει να βλέπη και διά του τύπου τους αγώνας του κυρηττομένους… Προσέτι τα ξένα έθνη έγιναν περίεργα εις τα πράγματά μας, και συχνότατα γράφουν περί ημών, επαινούν και κατηγορούν, και ταύτα όλα κηρυττόμενα θέλει να γνωρίζει το γένος εις ειδικήν του εφημερίδα εξ εκείνων μεταφραζόμενα». Οι επικοινωνίες ανάμεσα στον ελληνικό και τον ξένο τύπο φαίνονται λοιπόν διαρκείς, ενώ σημαντικός αποδεικνύεται και ο ρόλος τους για την ενίσχυση του φιλελληνικού κινήματος και την μεταστροφή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

  Τα νέα για την εξέγερση του Υψηλάντη στις Ηγεμονίες και τα πολεμικά γεγονότα στο Μοριά έφτασαν στο Παρίσι στο τέλος Απριλίου. Με την πληθώρα των δημοσιευμάτων που ακολούθησαν, ολοένα και μεγαλύτερες ομάδες, ευαισθητοποιημένες ήδη από τις αρχές της γαλλικής επανάστασης, τάσσονταν υπέρ των ελλήνων. Με όπλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχημα την επίκληση της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο φιλελληνισμός διευρύνθηκε από τους κύκλους των λογίων στις ευρύτερες λαϊκές μάζες.

  Τα περιηγητικά κείμενα με αποκορύφωμα την «Διαδρομή από το Παρίσι στην Ιερουσαλήμ» του Σωτοβριάνδου και η κατοπινή συστράτευση του Ουγκώ, εξέφρασαν ένα πνευματικό κλίμα που είχε ήδη αγκαλιάσει την εξέγερση. Ακόμη και τα λαϊκά γαλλικά τραγούδια υμνούσαν τα δίκαια της επανάστασης. Γκραβούρες, λιθογραφίες, εικόνες, ζωγραφιές, αναπαραστάσεις σε καθημερινά είδη, όλα μπήκαν στην υπηρεσία του αγώνα. Οι ειδήσεις για τις μάχες, το παράλογο της εξέγερσης και τα τραγικά νέα από το Μεσολόγγι, δραματικά επικαιροποιημένα από τις εφημερίδες, έσπερναν τη συγκίνηση και ευαισθητοποιούσαν την κοινή γνώμη.

  Μετά τα πρώτα πολεμικά γεγονότα, στις 21 Ιουνίου 1821, κυκλοφόρησαν χάρτες της «Ευρωπαϊκής Τουρκίας για την κατανόηση των επιχειρήσεων». Η έκδοση χαρτών και τοπογραφικών σχεδίων της «Ελλάδας» συνεχίσθηκε, ενώ τον Απρίλιο του 1826 κυκλοφόρησε πλάνο της πόλης του Μεσολογγίου «αυτής της νέας Τροίας». Στο φύλλο της 16ης Ιουλίου 1821, η φιλελληνική εφημερίδα Constitutionnel (Συνταγματικός) δημοσίευσε πως επώνυμος οίκος πουλούσε γκραβούρα της «Ελληνίδας Ιωάννας της Λορένης, Ρομπελίνας» -εννοώντας την Μπουμπουλίνα- που το πορτραίτο της γνώρισε πράγματι, παρά την παραποίηση του ονόματος, μεγάλη διάδοση.

  Ο Γαλλικός τύπος δεν υπήρξε βέβαια στο σύνολό του φιλελληνικός. Διακρίνουμε ωστόσο μια βαθμιαία μετακίνηση υπέρ των ελλήνων ή ακόμη και αντιφατικές στάσεις. Αντεπαναστατικές θέσεις προωθούσε κυρίως ένα μέρος του φιλομοναρχικού τύπου που και αυτός υπό το βάρος των εξελίξεων και της κοινής γνώμης, αναγκάστηκε συχνά να μετριάσει την πολεμική του. Το βασικό επιχείρημα των φιλοτουρκικών απόψεων ήταν η πολιτική αποσταθεροποίηση της Ευρώπης και η προσβολή της κατεστημένης νομιμότητας. Στο παράρτημα που ακολουθεί σταχυολογούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις εφημερίδες αλλά και από τους φιλελληνικούς στίχους που τραγουδήθηκαν με μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή.

  Είναι εντυπωσιακό πως ακόμη και σήμερα, η ελεύθερη νεοελληνική κοινωνία εξακολουθεί, περίπου δύο αιώνες μετά, να αναπαράγει το ιδεολογικό οπλοστάσιο του φιλελληνισμού και να αυτοπροσδιορίζεται ρομαντικά μέσα από αυτό. Μόνο που οι συνθήκες που εξέβαλλαν στην επανάσταση και ενέπνευσαν τον φιλελληνισμό, εξέλειπαν με την δημιουργία του εθνικού κράτους, και το κράτος κληρονόμος του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, όφειλε και οφείλει να διαχειρίζεται με δημοκρατική παρρησία το θεσμικό του παρόν.

  Βιβλιογραφία:

  1. Αικατερίνη Κουμαριανού, «Ελληνικός Τύπος 1821-1828. Ένα νεωτερικό όπλο στην υπηρεσία της επανάστασης», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. 3, Αθήνα 2003 σελ. 311-326,

  2. Aristide Dimopoulos, Lopinion publique française et la révolution grecque (1821-1827), (Η γαλλική κοινή γνώμη και η ελληνική επανάσταση), Νανσύ 1962,

  3. Jean Dimakis, La guerre de lindépendance grecque vue par la presse française (1821-1824), (Ο πόλεμος της ελληνικής ανεξαρτησίας μέσα από τον γαλλικό τύπο, 1821-1824), Θεσσαλονίκη 1968

  «Θα συμβεί λοιπόν κι αυτό μπροστά στα μάτια όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων: ο λαός που αξίζει περισσότερο απ’ όλους την προσοχή μας, ο λαός στον οποίο οφείλουν τον πολιτισμό τους όλα τα σύγχρονα έθνη, να υποκύψει κάτω από την σιδερένια πυγμή μιας καταπιεστικής δύναμης που δεν θα δίσταζε να σαρώσει όλο τον πολιτισμό της γης αν οι στρατιές της διατηρούσαν την παλιά τους δύναμη. Και μέσα στη δίνη μιας ακατανόητης αδιαφορίας θα παραμείνουμε σιωπηλοί θεατές αυτής της αιμοσταγούς εξόντωσης».

  Drapeaux Blanc (Λευκή Σημαία), 18 Ιουλίου 1821, φιλομοναρχική εφημερίδα, με επαμφοτερίζουσες θέσεις για την ελληνική υπόθεση.

  «Σχετικά με τα γεγονότα στο Μοριά, ασυμφωνία παρατηρείται στις εφημερίδες ενός συγκεκριμένου χρώματος. Η Quotidienne (Καθημερινή) είναι οπωσδήποτε τουρκική και η Journal des Débats (Εφημερίδα Διαλόγου) λιγάκι ελληνική. Είναι αρκετά παράδοξο πώς οι φιλόθρησκοι εξακολουθούν να διστάζουν μπροστά στο σταυρό και την ημισέληνο. Ίσως γιατί οι θρησκευτικές ιδέες των μεν πάντοτε υποτάσσονται στις πολιτικές τους ιδέες, ενώ των δε οι πολιτικές υπακούουν στις θρησκευτικές! Αυτή η διάκριση εξηγεί μάλλον τη διαίρεση που επικρατεί στο συνήθη ανταγωνιστικό μας χώρο. Η Quotidienne αναγγέλλοντας μια ναυμαχία που πρόκειται να διεχαχθεί στα νερά της Τενέδου, ‘ελπίζει με δύναμη στη νίκη των Τούρκων (και προσθέτει): στο διάβολο τα Συντάγματα, αυτή η μανία του αιώνα μας’. Γιατί δεν στέλνει άραγε στο διάβολο και τον αιώνα ολόκληρο;»

  Constitutionnel (Συνταγματικός), 28 Ιουλίου & 30 Αυγούστου 1821, ένθερμα φιλελληνική και αντικληρικαλιστική εφημερίδα,χειριζόταν ωστόσο το θρησκευτικό συναίσθημα προς όφελος της ελληνικής υπόθεσης.

  «Αναγγείλαμε στο φύλλο της 30ής Μαρτίου το σοβαρό ατύχημα που συνέβη σ’ ένα από τα πλοία που κατασκευάζονται στην Μασσαλία για λογαριασμό του πασά της Αιγύπτου. Σήμερα έφθασαν από τη Μασσαλία οι σχετικές λεπτομέρειες. […] Δεν θα μπορούσατε να πιστέψετε τη μεταστροφή που προκάλεσε το γεγονός στην κοινή γνώμη των κατοίκων. Πιστεύουν πως ο Θεός των Χριστιανών έδειξε μ’ αυτό τον τρόπο το θυμό του απέναντι στους εχθρούς των Ελλήνων. Οι φίλοι του πασά, εκείνοι που πριν λίγες μέρες υποστήριζαν πως η ευημερία του μασσαλιώτικου εμπορίου συνδέεται με την καταστροφή των Ελλήνων, δεν τολμούν πια να μιλήσουν».

  Journal des Débats (Εφημερίδα Διαλόγου), 4 Απριλίου 1826, φιλομοναρχική εφημερίδα με εξαιρετικό επιτελείο μεταξύ των οποίων και ο Σωτοβριάνδος, υπήρξε προφανώς φιλελληνική και περισσότερο μετριοπαθής από τον ενθουσιώδη Constitutionnel. Το 1824 μετρούσε 14.000 συνδρομητές.

  Φανταστικό ταξίδι

  Θα ήταν μάταιο να μου μεταφράσει κάποιος τον Όμηρο.

  Ναι, ήμουν Έλληνας… ο Πυθαγόρας έχει δίκιο.

  Από την εποχή του Περικλή είχα την Αθήνα για μάνα.

  Επισκεπτόμουν τον Σωκράτη στη φυλακή του.

  Από την εποχή του Φειδία επαινούσα τα θαυμαστά

  Από τον Ιλισό είδα τις ανθισμένες όχθες

  Στον Υμηττό ξύπνησα τις μέλισσες

  Σ’ αυτόν τον τόπο θα ‘θελα να πεθάνω.

  Το περιστέρι – αγγελιοφόρος

  Η Αθήνα είναι ελεύθερη! Α, ας πιούμε στην

  υγειά της Ελλάδας!

  Νορτίς, ιδού οι νέοι ημίθεοι.

  Η Ευρώπη ματαίως, τρέμοντας από γηρατειά,

  αποκλήρωσε τους ένδοξους πρωτότοκους.

  Είναι νικητές! Η Αθήνα πάντοτε όμορφη

  δεν είναι πλέον αφιερωμένη στη λατρεία των

  ερειπίων.

  Η Αθήνα είναι ελεύθερη! Ω, μούσα του Πινδάρου

  ξαναπάρε το σκήπτρο σου, τη λύρα σου, τη

  φωνή σου.

  Η Αθήνα είναι ελεύθερη, σε πείσμα των βαρβάρων

  Η Αθήνα είναι ελεύθερη, σε πείσμα των

  βασιλιάδων μας.

  Στίχοι του πολύ επιτυχημένου ποιητή και τραγουδοποιού της εποχής Pierre Béranger που έπαιζε λαϊκότροπα και σήμερα είναι σχεδόν ξεχασμένος. (Τους στίχους μετέφρασε η ποιήτρια Μαρία Κούρση)

  • Η Μάρθα Πύλια είναι ιστορικός
   
  Leave a comment

  Posted by on March 25, 2010 in 25 Μαρτίου 1821

   

  Εορτασμός εθνικής επετείου από τους ομογενείς στην Αλβανία

  • Mε πανηγυρικό τρόπο εορτάστηκε η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου με επίκεντρο των εκδηλώσεων τη Δερβιτσάνη, όπου τελέστηκε δοξολογία από τον Μητροπολίτη Αργυροκάστρου Δημήτριο.

  Ο Έλληνας Πρόξενος στο Αργυρόκαστρο Ιωάννης Ριζόπουλος, διάβασε το επετειακό μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια.

  Ο υπουργός Εργασίας της Αλβανίας Σπύρος Ξέρας ανέφερε ότι είναι σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα ο επαναστατικός ξεσηκωμός του 21 και η αποτίναξη της Τουρκικής σκλαβιάς.

  Ο Πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες υπογράμμισε την ανάγκη «ομοψυχίας του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού», απέναντι στην κρίσιμη σημερινή κατάσταση.

  Ο Μητροπολίτης Δημήτριος κάλεσε τους Βορειοηπειρώτες να παραμείνουν ενωμένοι σε κοινό αγώνα και να μην διασπαστούν.

  Στο πνευματικό κέντρο της Δερβιτσάνης διαβάστηκαν επίκαιρα ποιήματα από μαθήτριες και εμφανίστηκαν τοπικές χορευτικές ομάδες.

  http://www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

   
  Leave a comment

  Posted by on March 25, 2010 in 25 Μαρτίου 1821

   

  ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ: Η ανάγνωση του ’21 δίχως εθνικιστικούς παραμορφωτικούς φακούς

  • Η ΑΥΓΗ: 25/03/2010
  • Του Νάσου Θεοδωρίδη*

  Δεν χωράει αμφιβολία ότι φέτος η 25η Μαρτίου δίνει πολλές αφορμές για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Σε αντίθεση με τον κυρίαρχο εθνικιστικό μύθο, που θέλει γενικώς τους “Έλληνες” να ξεσηκώνονται κατά των «Τούρκων» συλλήβδην, και που δυστυχώς διαιωνίζεται στα σχολεία αναπαράγοντας μια δηλητηριώδη κουλτούρα για τη συνύπαρξη των δύο λαών, χρέος κάθε ανθρώπου που επιθυμεί τη χειραφέτηση και την ελευθερία είναι να ερμηνεύει ορθά τα γεγονότα, δηλαδή ενταγμένα μέσα στο σωστό ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο.

  Έτσι, αν αποτινάξουμε από το μυαλό μας τη σκουριά της εθνικιστικής ανάγνωσης της Ιστορίας, που μάλιστα φτάνει μέχρι το σημείο να αποκρύπτει ακόμη και σήμερα το όνειδος ενός επονείδιστου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν οι ορδές του Κολοκοτρώνη, δηλ. τη «σφαγή της Τριπολιτσάς», θα διαπιστώσουμε ότι οι εξεγερμένοι βαλκανικοί λαοί αναζητούσαν την πραγμάτωση ενός οράματος πολιτικής αυτοδιάθεσης, που τότε ταυτιζόταν με την «πολιτειακή συγκρότηση» και εθεωρείτο προϋπόθεση για την κοινωνική απελευθέρωση ενός λαού. Δεν επιζητούσαν, δηλαδή, τη διαφυγή από μια απροσδιόριστη «σκλαβιά» στην οποία ήταν δήθεν υποδουλωμένη η καθημερινότητα τους, αφού ως γνωστόν στην πολυεθνική οθωμανική αυτοκρατορία υπήρχε πλήρης ελευθερία διδασκαλίας και ανάπτυξης θρησκευτικής και ευρύτερης πολιτισμικής συνείδησης, περιχαρακωμένης βεβαίως στα πλαίσια του «μιλιέτ», και έχοντας ως υποκείμενο της τις κοινότητες και όχι τα άτομα καθαυτά.

  Συνεπώς ο ανικανοποίητος πόθος όλων των υπηκόων για εξέγερση και ριζική αλλαγή του ημιφεουδαρχικού συστήματος δεν στόχευε στην αντικατάσταση της ηγεσίας μιας χώρας από μια άλλη που θα προέρχεται από άτομα της «εθνικής ομάδας» των εξεγερμένων. Κάτι τέτοιο δεν θα είχε κανένα νόημα, δεδομένου ότι αρκετοί Ρωμιοί Φαναριώτες συμμετείχαν ενεργά στη διαχείριση της εξουσίας στο πλευρό του σουλτάνου την ίδια στιγμή που εκατομμύρια Τούρκοι υφίσταντο την ίδια πολιτική περιθωριοποίηση με τους Ρωμιούς, μη έχοντας ούτε πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας ούτε φυσικά δικαίωμα ψήφου. Ο πολυεθνικός ξεσηκωμός αποσκοπούσε κυρίως στην επίτευξη ενός περιζήτητου (και «εθνικά ουδέτερου») αγαθού που τα μεταγενέστερα δυτικά συντάγματα αποκάλεσαν εύστοχα «λαϊκή κυριαρχία» («Βουλγάροι κιι Αρβανήτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί, Αράπηδες και άσπροι, με μια κοινήν ορμή»).

  Το αίτημα του ’21 ήταν η πολιτική ελευθερία ως δυνατότητα αυτοδιακυβέρνησης δίχως ετεροκαθορισμό από τη σουλτανική εξουσία, και όχι η εν στενή εννοία «εθνική απελευθέρωση», αφού η οθωμανική αυτοκρατορία δεν ήταν δομημένη πάνω σε ένα σύστημα διακρίσεων λόγω εθνικότητας. Οι εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα αφορούσαν μάλλον ζήλο, διαφθορά ή αυταρχισμό συγκεκριμένων εκπροσώπων της εξουσίας παρά το δομικό προφίλ του ίδιου του μοντέλου διακυβέρνησης. Επιπλέον, οι Ρωμιοί άρχισαν να σφυρηλατούν συνείδηση αυτοπροσδιορισμού τους ως οντότητας που επιθυμεί τη δική της «πολιτειακή συγκρότηση» (με βάση τις νέες αξίες της ανερχόμενης αστικής τάξης) μόνο κατά τη διάρκεια των χρόνων του αγώνα, καθώς πρωτύτερα υπήρχαν απλώς διαφορές λόγω θρησκεύματος και γλώσσας, πράγμα σύνηθες και αδιάφορο μέσα στις αχανείς εκτάσεις της εποχής.

  Άλλωστε, επί φεουδαρχίας το «έθνος» θεωρούνταν ως στοιχείο που «ενώνει» τους «από κάτω» συμβάλλοντας στην ανατροπή παρωχημένων θεσμών. Έπρεπε να κυλήσουν μερικές δεκαετίες για να γίνει αντιληπτό το δηλητηριώδες περιεχόμενο που φωλιάζει μέσα σε έναν τέτοιο φαντασιακό όρο. Επομένως, το αίτημα για πολιτική ελευθερία, αποσυνδεδεμένο πλήρως από γελοίες ερμηνείες περί «εθνεγερσίας» (λες και ήταν στο ψυγείο ένα «έθνος» και κάποιος άνοιξε την πόρτα), είναι το μοναδικό στοιχείο που πρέπει να συγκρατήσει η αριστερά, προκειμένου να αντιπαρατεθεί στις σύγχρονες απόπειρες κατάλυσης της λαϊκής κυριαρχίας μέσω επιβολής δημοσιονομικής δικτατορίας από ανεξέλεγκτα θεσμικά κέντρα, που απειλούν κοινωνικές κατακτήσεις χωρίς οι λαοί να έχουν δυνατότητα να πάρουν πολιτικές αποφάσεις για θέματα που τους αφορούν. Όμως τα κέντρα αυτά είναι επικίνδυνα και αυταρχικά όχι επειδή είναι «αλλογενή» και «ξένα», αλλά επειδή είναι καπιταλιστικά.

  * Ο Νάσος Θεοδωρίδης είναι μέλος του ΣΥΝ και της Αντιεθνικιστικής Κίνησης.

   
  Leave a comment

  Posted by on March 25, 2010 in 25 Μαρτίου 1821

   

  25 Μαρτίου 2010

  • Η ΑΥΓΗ: 25/03/2010

  Στην ιστορία οι χρονολογίες έχουν βαρύνουσα συμβολική σημασία. Η γενέθλιος ημερομηνία της Επανάστασης και του νεοελληνικού κράτους έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές ως αφορμή αντίστασης και έγερσης των πολιτών για εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες. Ζουν ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, που, σαν σήμερα, τις μέρες της ναζιστικής κατοχής, κατέβαιναν στους δρόμους, στεφάνωναν τους ήρωες, τραγουδούσαν τον Εθνικό Ύμνο. Πολεμούσαν με τον τρόπο τους.

  Η σημερινή εποχή δεν προσφέρεται για ανατάσεις ηρωισμού. Ούτε για ευθύγραμμες αναγωγές στην κορυφαία επέτειο. Ωστόσο η ίδια η κυβέρνηση προσπάθησε να ερεθίσει τα πατριωτικά αισθήματα των πολιτών, δυστυχώς με κομματικές σκπιμότητες. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε συμπολίτες, οι οποίοι του είπαν, “για την πατρίδα, κόψε μας και τον 13ο μισθό!” Επί σειρά μηνών εικονογραφείται η κατάσταση της χώρας σαν την ολόμαυρη ράχη των Ψαρρών. Και οι εχθροί προσωποποιούνται, οι αγορές “ονοματίζονται”, οι κερδοσκόποι αποκτούν “ταυτότητα”, μπαίνουμε σιγά-σιγά στο τριπ του πολέμου.

  Πρόκειται για κλασική περίπτωση ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας και πλαστογράφησης εννοιών. Για χαρακτηριστική περίπτωση, κατά την οποία οι ένοχοι της κρίσης μετακυλίουν τις ευθύνες σε άλλους, επιστρατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών ως σάρκα στα κανόνια του πολέμου, διαφυλάσσοντας στο απυρόβλητο τα σαγόνια του καρχαρία.

  Η σημερινή γενιά δεν θυμάται άλλη φορά κατά την οποία ελληνική κυβέρνηση σύρεται μοιραία και άβουλη στα διεθνή φόρα, αφού νωρίτερα έχει διαστρέψει βάρβαρα τη λαϊκή έντολή. Εμφανίστηκε επισπεύδουσα την υπαγωγή της Ελλάδας στο ΔΝΤ, δηλαδή την εφαρμογή ακόμη σκληρότερων μέτρων εις βάρος των πολιτών, καθώς και την ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής στον χώρο της Ευρωζώνης.

  Σε μια περίοδο που η παγκόσμια κρίση αναδιατάσσει διεθνώς τους συσχετισμούς και η Ε.Ε. παλινδρομεί στον εγωισμό των οικονομικών, και όχι μόνο, εθνικισμών, η Ελλάδα εμφανίζεται ατλαντικότερη, ικέτις, αδύναμη να κατανοήσει το μεγάλο παιχνίδι και γι’ αυτό ανίκανη να εξυπηρετήσει και το μικρό.

  Οι Έλληνες πρωθυπουργοί συνηθιζόταν να επιστρέφουν από τις Συνόδους Κορυφής αυτοδαφνοστεφείς. Αυτή τη φορά, ο Γ. Παπανδρέου, όσα παπαγαλάκια κι αν επιστρατεύσει, δεν θα κατορθώσει να κρύψει το μέγεθος της ήττας.

  <!–

  25 Μαρτίου 2010

  –>

   
  Leave a comment

  Posted by on March 25, 2010 in 25 Μαρτίου 2010

   

  Μολών λαβέ, Ιμπραήμ, μακαρονά…

  • ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: «ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ»
  • Έρευνα του Χρήστου Κάτσικα, ΤΑ ΝΕΑ: Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010

  Τα τελευταία χρόνια η ιστορική παιδεία της νέας γενιάς, βρίσκεται στο «στόχαστρο» της δημοσιότητας με διάφορες αφορμές. Άλλοτε εξαιτίας της τεράστιας αποτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις όπου στην Ιστορία βαθμολογούνται κάτω από τη βάση το 50 έως και 70% των μαθητών.Άλλοτε εξαιτίας των…μαργαριταριών που αλιεύονται κάθε χρόνο από τα γραπτά των μαθητών στο μάθημα της ιστορίας από διάφορους ερανιστές και παρουσιάζονται προς τέρψιν -ή, κατ’ ελπίδα, προς προβληματισμό- του αναγνωστικού κοινού.

  Άλλοτε τέτοιες ημέρες που γιορτάζουμε κάποια εθνική επέτειο. Ιδιαίτερα με αφορμή τις …απίθανες απαντήσεις των μαθητών για την επέτειο της 25ηςΜαρτίου και τον ηρωικό αγώνα του Ελληνικού λαού.

  Tην 25η Μαρτίου «γιορτάζουμε το “Oχι” που είπαμε στους Γερμανούς και μαζί τον Eυαγγελισμό της Θεοτόκου» ή μήπως «γιορτάζουμε την Eλληνική Eπανάσταση του 1821 και μαζί τον Eυαγγελισμό της Θεοτόκου»; Aυτές αποτελούν ορισμένες από τις απαντήσεις που έδωσανμαθητές του Γυμνασίου και της A΄ Λυκείου στο πλαίσιο της έρευνας που έγινε από το τμήμα Iστορίας του Iόνιου Πανεπιστημίου (Kωνσταντίνος Aγγελάκος – Eλένη Σάρρου). Ένα μεγάλο τμήμα των μαθητών μας δεν ήταν σε θέση να διηγηθεί σε γενικές γραμμές το «τι», το «πώς» και το «γιατί» ενός από τους σημαντικότερους σταθμούς της νεοελληνικής ιστορίας. Στις απαντήσεις των μαθητών ξεπρόβαλε μια πραγματική “σαλάτα” και μάλιστα με τα χειρότερα και πιο μπαγιάτικα υλικά που αναδεικνύει τόσο την απουσία της ιστορίας από το ελληνικό σχολείο όσο και τη γενικότερη σύγχυση και ασυνέχεια στις ιστορικές αποσκευές των μαθητών μας.

  Παράλληλα είναι ενδεικτικό ότι οι δύο στους δέκα μαθητές δεν απάντησαν καθόλου σε ερώτηση η οποία τους ζητούσε, όχι να αναφερθούν σε γεγονότα, αλλά να χρησιμοποιήσουν την κρίση τους και να γράψουν τα όπλα που οι ίδιοι πιθανολογούσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επανάσταση του ΄21, στον Πελοποννησιακό πόλεμο, κατά τους Περσικούς πολέμους, στις Σταυροφορίες και στον A΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Aλλά και οι μαθητές που απάντησαν, έδειξαν να χαρακτηρίζονται από μια τραγική ιστορική σύγχυση. Στα γραπτά βρέθηκαν ξιφολόγχες, μολότοφ και πυρηνικές βόμβες να χρησιμοποιούνται στον A’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χαντζάρια και τουφέκια εμφανίστηκαν στα χέρια των Aθηναίων και των Σπαρτιατών κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τουφέκια στους Περσικούς πολέμους, ενώ ορισμένοι μαθητές απεφάνθησαν ότι και οι Σταυροφόροι χρησιμοποιούσαν την θρυλική σάρισα της μακεδονικής φάλαγγας…

  Σε άλλη πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές Γυμνασίων (ημερησίων και εσπερινών) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) έγινε φανερό ότι ένα μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων δεν γνώριζε τι ακριβώς γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου και την 17η Νοεμβρίου. Μάλιστα, ένα μέρος των μαθητών μπέρδευε, μέσα σ΄ ένα «σύννεφο» ιστορικής άγνοιας, τα γεγονότα των τριών επετείων, άλλοι θεωρώντας ότι την 25η Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη νίκη των Ελλήνων απέναντι στους Γερμανούς και άλλοι ότι στο Πολυτεχνείο πολέμησαν οι Έλληνες με τους Γερμανούς.

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΝΟΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  Τι γνωρίζετε για την 25η Μαρτίου του 1821; 12% 21% 35% 32%
  Τι γνωρίζετε για την 28η Οκτωβρίου του 1940; 18% 19% 34% 29%
  Τι έγινε στο Πολυτεχνείο το Νοέμβρη του 1973; 25% 27% 24% 24%
  Πηγή: Έρευνα σε 430 μαθητές Γυμνασίων και Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Οκτώβριος 2009 – Ιανουάριος 2010)

  Oι σχολιαστές, κυρίως των ηλεκτρονικών MME, εκμεταλλεύονται δεόντως κατά καιρούς τα «μαργαριτάρια» των μαθητών π.χ στην κλασική ερώτηση «ξέρετε τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου;» και βρίσκουν ευκαιρία να ξεσκονίσουν τα ρεφρέν τους για τις «ευθύνες των εκπαιδευτικών» και την «αμορφωσιά των σημερινών μαθητών». Mαθημένοι στην παραγωγή εξαιρετικών κοινοτοπιών «πετροβολούν» γενικώς και αδιακρίτως το σχολείο και τα ζωντανά του στοιχεία ως αστοιχείωτα, κρύβοντας επιμελώς και υποκριτικά την επίδραση που προκαλούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών τα δικά τους «τηλεοπτικά σκουπίδια». Aς το επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά για να μην το ξεχνούν : ο «δικός τους» «έγχρωμος» Γκλέτσος «έφαγε» τον Γλέζο της ιστορίας! Γιατί είναι αλήθεια ότι το σφυροκόπημα των παιδιών από την τηλεόραση αρχίζει πολύ νωρίς και αυτά που φτάνουν σήμερα στο σχολείο είναι συχνά «μπουκωμένα» από τη μικρή οθόνη, ήδη από την τρυφερότερη ηλικία τους. Ενα νέο ανθρωπολογικό δεδομένο είναι ότι συχνά, πριν μιλήσουν, στέκονται μπροστά στην οθόνη. Στο σχολείο συναντάμε ήδη αυτά τα «παιδιά της τηλεόρασης». Κατανοούμε λοιπόν γιατί πολλοί καθηγητές οδηγούνται στο πικρό συμπέρασμα ότι τα άτομα που έχουν μπροστά τους «δεν είναι πια μαθητές», «δεν ακούνε πια».

  Αλλά μήπως με όλα τα παραπάνω υπονοούμε ότι η εκπαίδευση που λαμβάνουν τα παιδιά μας είναι αθώα;

  Tα βιβλία και οι όροι διδασκαλίας της ιστορίας φανερώνουν, ίσως, περισσότερο από κάθε τι άλλο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουνοι υπεύθυνοι του YΠEΠΘ την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς πριμοδοτούν μια επιδερμική συσσώρευση ενός όγκου ασύνδετων μεταξύ τους γνώσεων. Είναι χαρακτηριστικά όσα σημειώνει ο Κώστα Γεωργουσόπουλος -για την εξεταστέα ύλη της Ιστορίας- σ΄ ένα του άρθρο του: «… Εγκύψτε, παρακαλώ, σ’ αυτή την ύλη. Είναι μνημείο ιστορικής λοβοτομής… Δηλαδή από την ιστορική ροή, από τη διαδοχή γεγονότων που ακολουθούν τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος, ένα βλακώδες «τσιμπιδάκι» τσιμπάει ένα γεγονός εδώ, μία συνθήκη παραπέρα, ένα φαινόμενο ή έναν θεσμό πιο εκεί, χωρίς συνοχή, χωρίς συνέχεια, προχωρώντας με άλματα, αποκόβοντας τα αίτια από τα αιτιατά, διαχωρίζοντας τα πρόσωπα από τις ενέργειες, αποδεσμεύοντας την οικονομία από την πολιτική και τα γράμματα από την κοινωνική συγκυρία, τη διπλωματική ιστορία από την ευρωπαϊκή ή την παγκόσμια πολιτική σκακιέρα. H Ιστορία που ζητούμε από τους υποψηφίους μας να αποστηθίσουν είναι ένα καγκουρό που προχωρεί με πηδηματάκια».

  Αλλά και στα νέα βιβλία Ιστορίας Δημοτικού και Γυμνασίου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σκόρπιες πληροφορίες «ατάκτως ερειμένες» προσφέρονται προς «κατανάλωση», ένας σωστός τσελεμεντές, όπου χάνεται η σχέση αιτίας και αποτελέσματος καθώς και το νόημα της κάθε γνώσης. Πρόκειται για σπαράγματα – θραύσματα γεγονότων χωρίς συνέχεια. Ο θρυμματισμός είναι συντριπτικός, ο ιστορικός χρόνος δεν υπάρχει, η συνολική αφήγηση σφαγιάζεται σε πληροφορίες, εικόνες, αριθμούς και πηγές. Απομένει η τμηματική πληροφορία, η αποσπασματική είδηση, το απομονωμένο γεγονός, χωρίς το «πώς» και το «γιατί». Πάνω απ΄ όλα απουσιάζει η διήγηση. Μα αυτό ακριβώς είναι η ιστορία: η διήγηση για τα πάθη των ανθρώπων, για το μόχθο τους για τη ζωή και για το κτίσιμο των κοινωνιών τους, για την πίστη που είχαν, τα λάθη που έκαναν, τις αντιστάσεις τους, το αίμα που έχυσαν για δίκαιους και άδικους λόγους. Για όλα αυτά συναρπάζει και μέσα από αυτά δημιουργεί την έφεση για γνώση και την κριτική διάθεση. Από όλο αυτό το συναρπαστικό “παραμύθι”, σύμφωνα με τον Πανεπιστημιακό Γιώργο Μαργαρίτη, η μεταρρυθμιστική “πολιτικά ορθή” απορρύθμιση θέλει να αφήσει ένα και μόνο: το τίποτα.

  Ωστόσο όπως πολύ σωστά επισημαίνει και η ιστορικός Δήμητρα Λαμπροπούλου, και αυτή η διαπίστωση είναι ελλιπής αναφορικά με το ερώτημα που μας απασχολεί. Γιατί η σχέση που τα παιδιά διαμορφώνουν με την ιστορία εντάσσεται στην ευρύτερη στάση που η κοινωνία επιφυλάσσει στην ιστορική γνώση. Στο κλίμα της εποχής ευδοκιμεί η υποταγή σ΄ ένα παρόν που θεωρείται αυτονόητο και δεδομένο, ενώ συγχρόνως εκχερσώνονται τα ερωτήματα που μπορούν να υπονομεύσουν αυτή την εικόνα. Αν δεχτούμε ότι η άγνοια του παρελθόντος δεν προκαλεί μόνο συγχύσεις στη γνώση του παρόντος αλλά και υπονομεύει κάθε δυνατότητα δράσης στο παρόν, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε όχι μόνο για τις ανιστόρητες απαντήσεις λίγων μαθητών αλλά και για το αν η ιστορική γνώση των υπολοίπων πολλών συμβάλλει στην ανάληψη τέτοιας δράσης. Αν τους βοηθά να γίνουν εξερευνητές του ζωντανού κόσμου και όχι ξεσαβανωτές των νεκρών. Αν, με άλλα λόγια, η γνώση τους για την ιστορία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κριτικής τους συνείδησης και πρακτικής.

  Διαφορετικά για το μόνο μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει εφεύρει την καλύτερη και «αποδοτικότερη» εκχέρσωση της ιστορικής γνώσης από τα κεφάλια των μαθητών.

   

  Παρελάσεις για την 25η Μαρτίου σε όλη την Ελλάδα

  • Παρέλασαν μόνο τα πεζοπόρα τμήματα, λόγω του προγράμματος μείωσης των δαπανών.

  Ολοκληρώθηκαν οι παρελάσεις σε όλη την Ελλάδα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Φέτος, αποφασίστηκε να παρελάσουν μόνο τα πεζοπόρα τμήματα, λόγω του προγράμματος μείωσης των δαπανών.

  Παρουσία του Προέδρου Παπούλια, εκπροσώπων της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων, της στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα.

  Προηγήθηκε η δοξολογία στον ιερό ναό του Αγ. Διονυσίου Αεροπαγίτη, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

  Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Υγείας, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, η οποία δήλωσε ότι «με ενότητα και αλληλεγγύη για τη Δημοκρατία μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια».

  «Με αγώνες και ευθύνη μπορούμε να πετύχουμε την ευημερία στην Ελλάδα», σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Φίλιππος Πετσάλνικος.

  Τη ΝΔ εκπροσώπησε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ο οποίος αναφέρθηκε στις «μέρες περισυλλογής, όπου ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο».

  Φέτος στην παρέλαση συμμετείχαν μόνο πεζοπόρα τμήματα, αφού έχει αποφασισθεί από το υπουργείο Άμυνας να αποφεύγεται η μετακίνηση μηχανοκίνητων μονάδων από τα σύνορα, για λόγους οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

  Παρέλαση με απρόοπτα στην Πάτρα

  Ένα απρόοπτο γεγονός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παρέλασης στην Πάτρα για την εθνική επέτειο. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας πλησίασε αξιωματικό του στρατού και επιχείρησε να τραβήξει τη σημαία που κρατούσε.

  Αμέσως επενέβησαν οι αστυνομικοί απομάκρυναν τον άνδρα και τον οδήγησαν στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας.

  Επίσης, μετά το τέλος της παρέλασης μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, ενώ μια δεύτερη πορεία έκαναν τα μέλη της ΚΟΕ.

  Στα Χανιά ο υπ. Πολιτισμού

  Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμήθηκε και στα Χανιά η επέτειος της 25ης Μαρτίου.

  Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο υπουργός Πολιτισμού, Παύλος Γερουλάνος, που σε δηλώσεις του αναφέρθηκε τόσο στο νόημα της σημερινής επετείου, όσο και στην προσπάθεια του πρωθυπουργού στη σύνοδο κορυφής.

  «Η Ελλάδα, ο ελληνισμός, κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα αυτή τη στιγμή, ένα αγώνα τον όποιο μπορούμε να κερδίσουμε, γιατί είμαστε ενωμένοι και γιατί βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Ο πρωθυπουργός στις Βρυξέλες δίνει το δικό του αγώνα, ένα αγώνα ανάκτησης της αξιοπιστίας της χώρας, να αποδείξει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα αξιών, μια χώρα ήθους. Το μήνυμα σήμερα από τα Χανιά είναι ότι ενωμένοι μπορούμε μαζί να κάνουμε την διαφορά και να βγούμε από την κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα σήμερα».

  Το παρόν στις εκδηλώσεις έδωσαν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Μητσοτάκης, οι βουλευτές του νομού Ευτύχης Δαμιανάκης, Μανώλης Σκουλάκης και Χρήστος Μαρκογιαννάκης και το σύνολο των τοπικών αρχών.

  Το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, χοροστατούντος του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού, πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία.

  Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Ειρήνη Χονδρού, δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Παζινού Ακρωτηρίου.

  Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων, καταθέσεις στεφάνων και η παρέλαση, που, όπως και σε όλη την χώρα, «περιορίσθηκε» σε πεζοπόρα τμήματα, ενώ δεν έγινε διέλευση πολεμικών αεροσκαφών της 115 πτέρυγας μάχης.

  Στην παρέλαση των Χανίων και φέτος έδωσαν το παρόν τα μέλη του συλλόγου ιδιοκτητών παλαιών αυτοκινήτων Κρήτης, που έχουν συγκεντρώσει περίπου 300 παλιά στρατιωτικά οχήματα από το 1930 μέχρι και το 1982.

  Εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν και στους δήμους Ελευθερίου Βενιζέλου Μηθύμνης, Φρε και Κανδάνου.

  http://www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ

   
  Leave a comment

  Posted by on March 25, 2010 in 25 Μαρτίου 1821

   

  Με τη στρατιωτική παρέλαση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου

  • Αθήνα – Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010  [ 15:40 ]

  Με την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας κορυφώθηκαν την Πέμπτη οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Το πρωί η πολιτειακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας παρακολούθησε την καθιερωμένη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου.

  H αρχή της αλληλεγγύης είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή συνοχή, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, μετά το τέλος της παρέλασης, σημειώνοντας: «Όπως το 1821 το κύμα των φιλελλήνων έσπευσαν να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους προς τους Έλληνες, έτσι και σήμερα στις Βρυξέλλες δίνεται μια σκληρή μαχή και ζητάμε την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων».

  Απόντες από τις εορταστικές εκδηλώσεις ήταν φέτος τόσο ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου όσο και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς. Και οι δύο βρίσκονται στις Βρυξέλλες, ο μεν κ. Παπανδρέου για την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής, όπου αναμένεται να συζητηθεί το ελληνικό δημοσιονομικό πρόβλημα, ο δε κ. Σαμαράς για να λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών των κομμάτων που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

  Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία δήλωσε ότι «με ενότητα και αλληλεγγύη για τη Δημοκρατία μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια».

  «Με αγώνες και ευθύνη μπορούμε να πετύχουμε την ευημερία στην Ελλάδα» σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος.

  Τη ΝΔ εκπροσώπησε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος Κ.Τασούλας, ο οποίος αναφέρθηκε στις «μέρες περισυλλογής, όπου ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο».

  Για πρώτη φορά φέτος στην παρέλαση δεν συμμετείχαν τα μηχανοκίνητα τμήματα του στρατού.

  Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα ξεπεράσει με τις δικές της δυνάμεις τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος έστειλε μήνυμα και στην Τουρκία με δηλώσεις του αμέσως μετά την μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

  «Η Ελλάδα δεν είναι ένα κατηγορούμενο και απολογούμενο έθνος. Είναι μια ισχυρή οικονομία. Ενα κράτος – μέλος της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ. Είναι η 30ή σε όγκο οικονομία στον κόσμο, η 15η ως άθροισμα επενδύσεων και αποταμιεύσεων, έχει μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες και θα τις ξεπεράσει βασιζόμενη στις δικές της δυνάμεις» δήλωσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας:

  «Χρειαζόμαστε ξανά μια απελευθέρωση. Μια απελευθέρωση των δυνάμεων και των δυνατοτήτων του έθνους. Αυτό θα το πετύχουμε μόνοι μας, με τις δικές μας δυνάμεις».

  Όσον αφορά τη στάση της ΕΕ επισήμανε ότι «από την Ευρώπη ζητάμε αυτονόητα και στοιχειώδη πράγματα: Να αποκτήσει συνείδηση του προβλήματος της, διότι το πρόβλημα της δεν είναι το ελληνικό πρόβλημα, αλλά το ευρωπαϊκό πρόβλημα και να δείξει ότι έχει την πολιτική ικανότητα να προβλέπει, να διαχειρίζεται και να ξεπερνά κρίσεις».

  Σχετικά με την προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο, ο κ. Βενιζέλος είπε:

  «Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή, με επαγρύπνηση, όλα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καταγράφουμε τις καταστάσεις, χωρίς ούτε να τις υποβαθμίζουμε, ούτε να τις διογκώνουμε τεχνητά. Δεν έχουμε εξαρτημένα αντανακλαστικά, δεν τρέχουμε πίσω από προκλήσεις, πάντα έχουμε έναν σταθερό άξονα. Την ειρήνη στην περιοχή που προκύπτει μέσα από τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, της εθνικής κυριαρχίας, των υφισταμένων συνόρων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των διοικητικών αρμοδιοτήτων που έχουν αναγνωριστεί από διεθνείς συμβάσεις ή αποφάσεις διεθνών οργανισμών. Στέλνουμε και πάλι προς τους γείτονες μήνυμα συνεργασίας, σταθερότητας, αλληλοκατανόησης, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε στο επίπεδο της ρητορείας. Να προχωρούμε σε πράξεις και πρωτοβουλίες».

  Ενα απρόοπτο γεγονός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παρέλασης στην Πάτρα για την εθνική επέτειο. Συγκεκριμένα ένας άνδρας πλησίασε αξιωματικό του στρατού και επιχείρησε να τραβήξει τη σημαία που κρατούσε. Αμέσως επενέβησαν οι αστυνομικοί απομάκρυναν τον άνδρα και τον οδήγησαν στην αστυνομική διεύθυνση Αχαϊας. Επίσης μετά το τέλος της παρέλασης μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, ενώ μια δεύτερη πορεία έκαναν τα μέλη της ΚΟΕ.

  Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμήθηκε και στα Χανιά η επέτειος της 25ης Μαρτίου. Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος που σε δηλώσεις του αναφέρθηκε τόσο στο νόημα της σημερινής επετείου, όσο και στην προσπάθεια του πρωθυπουργού στη σύνοδο κορυφής. Το παρόν στις εκδηλώσεις έδωσαν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Μητσοτάκης,οι βουλευτές του νομού Ευτύχης Δαμιανάκης, Μανώλης Σκουλάκης και Χρήστος Μαρκογιαννάκης και το σύνολο των τοπικών αρχών.

  « Η Ελλάδα, ο ελληνισμός, κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα αυτή τη στιγμή, ένα αγώνα τον όποιο μπορούμε να κερδίσουμε, γιατί είμαστε ενωμένοι και γιατί βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Ο πρωθυπουργός στις Βρυξέλες δίνει το δικό του αγώνα, ένα αγώνα ανάκτησης της αξιοπιστίας της χώρας, να αποδείξει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα αξιών, μια χώρα ήθους. Το μήνυμα σήμερα από τα Χανιά είναι ότι ενωμένοι μπορούμε μαζί να κάνουμε την διαφορά και να βγούμε από την κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα σήμερα» δήλωσε ο κ. Γερουλάνος.

   
  Leave a comment

  Posted by on March 25, 2010 in 25 Μαρτίου 1821

   

  «Στο χωράφι μου “έπεσε” ο Παπαφλέσσας»

  • Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που ζουν σήμερα στο Μανιάκι καυχώνται για την ιστορικότητα του χωριού τους

   
  Leave a comment

  Posted by on March 25, 2010 in 25 Μαρτίου 1821